Tag Archives: Grant Woods

Chicago Institute of Art

Chicago kunstinstitutt er det nest største museet i landet, og har en kjendistung kunstsamling som med jevne mellomrom får de besøkende til å gispe. Grant Woods stive American Gothic? Sjekk. Edward Hoppers ensomme Nighthawks? Jepp. Georges Seurats Søndag Ettermiddag På La Grand Jatte? Her. Museets samling av impresjonistiske og postimpresjonistiske malerier ligger bare under for de i Frankrike, og antallet surrealistiske verk, spesielt boksene av Joseph Cornell, er enorm.

Website – The art institute of Chicago